ile:9SELECT * FROM klienci WHERE aktywne='1' AND waznedo>'1498442131' AND hub_id='19' ORDER BY prezentacja ASC , zgoda DESC , data_rejestracji ASC LIMIT 9 OFFSET 0