ile:9SELECT * FROM klienci WHERE aktywne='1' AND waznedo>'1498442396' AND hub_id='13' ORDER BY prezentacja ASC , zgoda DESC , data_rejestracji ASC LIMIT 9 OFFSET 0