ile:9SELECT * FROM klienci WHERE aktywne='1' AND waznedo>'1498442061' AND hub_id='24' ORDER BY prezentacja ASC , zgoda DESC , data_rejestracji ASC LIMIT 9 OFFSET 0