ile:9SELECT * FROM klienci WHERE aktywne='1' AND waznedo>'1498442267' AND hub_id='9' ORDER BY prezentacja ASC , zgoda DESC , data_rejestracji ASC LIMIT 9 OFFSET 0