Państwo Miasto

Adres: ul. Andersa 29
00-159 Warszawa
Telefon: (22) 400 94 64Opis:
PAŃSTWOMIASTO to otwarta przestrzeń do pracy i współpracy. Chcemy gościć organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, przedstawicieli lokalnego samorządu, instytucji państwowych i międzynarodowych. Przede wszystkim jednak chcemy gościć osoby, dla których pojęcie dobra wspólnego ma jeszcze znaczenie.